top of page
Me

PŘEHLED  JAZYKOVÝCH  ÚROVNÍ POUŽÍVANÝCH PRO ROZŘAZENÍ DO SKUPIN 

Rozřazení podle tohoto popisu je pouze orientační a slouží k přibližnému stanovení úrovně, abychom mohli usnadnit výběr vhodného okruhu skupin. Stejně tak  označení počtu let absolvovaných v kurzu daného jazyka je čistě orientační a může být vyšší nebo nižší s ohledem na intenzitu kurzu a Vaše individuální schopnosti. Pro přesnější stanovení úrovně a výběr konkrétní skupiny je možné sjednat osobní konzultaci zdarma přímo s lektorem.

Začátečník

označení: 0.0

Nikdy daný jazyk nestudoval, v kurzu chce začínat od absolutních začátků.

Falešný začátečník

označení 0.1

Cítí se jako začátečník, ale má o daném jazyce povědomí, umí základní fráze (pozdravy, představení se, jednoduché věty o sobě a svém okolí) a prvotní gramatiku (abeceda, několik základních sloves, ). Může mít za sebou jeden rok kurzu jazyka s pauzou. Nemusí mít za sebou žádný kurz, ale s daným jazykem se mohl setkat v reálném životě.

 

Pokročilý začátečník

označení 0.2

Má za sebou 1 rok kurzu bez pauzy, umí mluvit v přítomném čase, má za sebou základní konverzační témata ( rodina, bydlení, město, doprava, jídlo, nakupování).

Věčný začátečník

označení 0.3

Má za sebou většinou několik kurzů, učí se jazyk několik let, kdysi byly znalosti poměrně slušné, ale potřebuje rozmluvit a znalosti obnovit. V současné době se cítí stále jako začátečník.

Mírně pokročilý 1

označení 1.1

Může mít za sebou 2 roky kurzu (nebo více s pauzou), umí mluvit v přítomném čase, má probraný i minulý čas (nemusí si v něm být jistý), je schopen komunikovat v daném jazyce v běžné konverzaci (rozumí a reaguje), domluví se na dovolené, ale chybuje a nemá rozvinutou slovní zásobu.

 

Mírně pokročilý 2

označení 1.2

Může mít za se sebou 3 roky kurzu (nebo více s pauzou). Umí mluvit v přítomném, minulém a budoucím čase, je schopen komunikovat v daném jazyce v běžné konverzaci, dokáže popsat své zážitky z minulosti, dokáže v daném jazyce vyřešit základní problémy při svých cestách, rozumí rodilému mluvčímu, pokud mluví pomalu a srozumitelně. Potřebuje prohloubit znalosti.

 

Středně pokročilý 1

označení 2.1

Může mít za sebou 4 roky kurzu (nebo více s pauzou). Kromě základních časů se už setkal i se složitější gramatikou (např. předpřítomný čas, imperfektum, podmiňovací způsob, souslednost časová, trpný rod apod.), ale jevy si plete a má problémy s jejich zařazením do konverzace. Domluví se celkem bez potíží s rodilým mluvčím, ale chybuje. Pokud nezná slovíčko, dovede si bez potíží pomoci opisem, ale cítí, že slovní zásobu potřebuje dále rozšiřovat.

 

Středně pokročilý 2

označení 2.2

Může mít za sebou 5 let kurzu (nebo více s pauzou). Umí používat i složitější gramatiku a bez potíží se domluví s rodilým mluvčím. Nedělá mu vůbec problémy plynulá konverzace , v daném jazyce si zařídí vše, co potřebuje. Dokáže se domluvit se svou aktuální slovní zásobou a neznámé slovo opíše bez ztráty plynulosti konverzace. Potřebuje prohlubovat znalosti a jít do větších detailů. Chce pokračovat v nácviku plynulého zařazování složitější gramatiky do hovoru.

 

Vyšší pokročilý 1

označení 3.1

Může mít za sebou 6 let kurzu (nebo více s pauzou). Mluví velice dobře a je schopen zařazovat složitou gramatiku do hovoru plynule a bez zásadních chyb. Dokáže v daném jazyce telefonovat, velmi dobře rozumí rodilému mluvčímu. Jeho hovor je velmi plynulý, nepřemýšlí o jednotlivých slovech. V případě potřeby dokáže přetlumočit i složitější hovor. Rozumí alespoň přibližně filmům v originálním znění, je schopen číst v daném jazyce časopisy nebo internetové stránky. Chce prohlubovat gramatické znalosti a případně se chystat na státní zkoušky (nebo jiné certifikované zkoušky pro daný jazyk )

 

Vyšší pokročilý 2

označení 3.2

Má za sebou 7 let kurzu (nebo více s pauzou). Mluví plynně, nepřekládá ale automaticky reaguje, je schopen v daném jazyce číst knihy, internetové články, noviny a časopisy, rozumí filmům v originálním znění, dokáže přetlumočit i složitý hovor. Píše v daném jazyce maily a dokáže komunikovat bez potíží i na odbornějším stupni (v práci, při tematických zájezdech apod.) Během kurzu v této úrovni se může připravovat na složení státní zkoušky (nebo jiné certifikované zkoušky pro daný jazyk ) . 

 

Vysoce pokročilý

označení 4.0

Uchazeč má za sebou státní zkoušku (nebo jinou certifikovanou zkoušku pro daný jazyk ) a potřebuje si dále udržovat, upevňovat a prohlubovat znalosti. Vhodné i pro neaprobované učitele jazyků.

Přednáška
bottom of page