top of page

V naší škole probíhají kurzy pro děti od prvních do sedmých tříd. Kurzy jsou řazené podle třídy, kterou děti aktuálně navštěvují a jsou vedeny profesionální českou lektorkou, která se zaměřuje na výuku angličtiny pro děti včetně dětí

s různými poruchami učení.

Kromě výuky v naší škole zajišťujeme také kurzy pro předškoláky

v mateřských školách, kam naše lektorka dochází. 

Dětské kurzy mají své vlastní stránky, kde najdete pro každou skupinu zajímavé odkazy, hry, písničky nebo úkoly a slovíčka z hodin.

Připraven do školy

Angličtina děti 2.a 3.třída        AD2/3    

učebnice:                        děti nemají učebnici, učí se hravou formou,                     

                                        rozšiřující mluvní dovednosti a slovní zásobu 

termín:                           středa 14.30-15.15

hodinová dotace:           16 x 45 min.lekce

první lekce:                    středa 21.9.2022

cena:                               2400,-Kč

Volná místa

0

Připraven do školy

Angličtina děti  4. a 5.třída        AD 4/5

učebnice:                        děti nemají učebnici, učí se hravou formou, rozšiřující mluvní dovednosti a slovní zásobu 

termín:                           pondělí 14,00-14,45

hodinová dotace:           16 x 45 min.lekce

první lekce:                    pondělí 19.9.2022

cena:                               2400,-Kč

Volná místa

0

Připraven do školy

Angličtina děti 6.a 7.třída      AD6/7   

učebnice:                        děti nemají učebnici, učí se konverzační formou, rozšiřující mluvní dovednosti a slovní zásobu 

termín:                           pátek 14,30 - 15,15

hodinová dotace:           16 x 45 min.lekce

první lekce:                    pátek 23.9.2022

cena:                               2400,-Kč

Volná místa

3

bottom of page