V naší škole probíhají kurzy pro děti od prvních do sedmých tříd. Kurzy jsou řazené podle třídy, kterou děti aktuálně navštěvují a jsou vedeny profesionální českou lektorkou, která se zaměřuje na výuku angličtiny pro děti včetně dětí

s různými poruchami učení.

Kromě výuky v naší škole zajišťujeme také kurzy pro předškoláky

v mateřských školách, kam naše lektorka dochází. 

Dětské kurzy mají své vlastní stránky, kde najdete pro každou skupinu zajímavé odkazy, hry, písničky nebo úkoly a slovíčka z hodin.

Připraven do školy

Angličtina děti 1. třída        AD1    

učebnice:                        děti nemají učebnici, učí se hravou formou, rozšiřující mluvní

dovednosti a slovní zásobu 

termín:                           pátek 13,00 - 13,45

hodinová dotace:           16 x 45 min.lekce

první lekce:                    pátek 8.1.2021

cena:                                1800,-Kč

Volná místa

6

Připraven do školy

Angličtina děti  2. třída     AD2    

učebnice:                        děti nemají učebnici, učí se hravou formou, rozšiřující mluvní dovednosti a slovní zásobu 

termín:                           pondělí 13,00 - 13,45

hodinová dotace:           16 x 45 min.lekce

první lekce:                    pondělí 5.10.2020

cena:                                1800,-Kč

Volná místa

3

Připraven do školy

Angličtina děti  3.třída        AD 3

učebnice:                        děti nemají učebnici, učí se hravou formou, rozšiřující mluvní dovednosti a slovní zásobu 

termín:                           zatím bez termínu

hodinová dotace:           16 x 45 min.lekce

první lekce:                    týden od 11.1.2021

cena:                                1800,-Kč

Volná místa

6

Připraven do školy

Angličtina děti  4.až 5.třída       AD4/5    

učebnice:                        děti nemají učebnici, učí se hravou formou, rozšiřující mluvní dovednosti a slovní zásobu 

termín:                           pátek 14,00 - 14,45

hodinová dotace:           16 x 45 min.lekce

první lekce:                    pátek 9.10.2020

cena:                                1800,-Kč

Volná místa

2

Připraven do školy

Angličtina děti 6.třída      AD6   

učebnice:                  děti nemají učebnici, učí se konverzační formou, rozšiřující mluvní dovednosti a slovní zásobu 

termín:                           pátek 14,10 - 14,55

hodinová dotace:           16 x 45 min.lekce

první lekce:                    pondělí 5.10.2020

cena:                                1800,-Kč

Volná místa

0

Připraven do školy

Angličtina děti 7.třída        AD7   

učebnice:                        děti nemají učebnici, učí se hravou formou, rozšiřující mluvní dovednosti a slovní zásobu 

termín:                           pondělí 15,05 - 15,50

hodinová dotace:           16 x 45 min.lekce

první lekce:                    pondělí  5.10.2020

cena:                                1800,-Kč

Volná místa

0