V naší škole probíhají kurzy pro děti od prvních do sedmých tříd. Kurzy jsou řazené podle třídy, kterou děti aktuálně navštěvují a jsou vedeny profesionální českou lektorkou, která se zaměřuje na výuku angličtiny pro děti včetně dětí

s různými poruchami učení.

Kromě výuky v naší škole zajišťujeme také kurzy pro předškoláky

v mateřských školách, kam naše lektorka dochází. 

Dětské kurzy mají své vlastní stránky, kde najdete pro každou skupinu zajímavé odkazy, hry, písničky nebo úkoly a slovíčka z hodin.

Připraven do školy

Angličtina děti 1. třída        AD1    

učebnice:                        děti nemají učebnici, učí se hravou formou,                     

                                        rozšiřující mluvní dovednosti a slovní zásobu 

termín:                           středa 14.30-15.15

hodinová dotace:           16 x 45 min.lekce

první lekce:                    středa 2.2.2022

cena:                               1900,-Kč

Volná místa

4

Připraven do školy

Angličtina děti  2. třída     AD2    

učebnice:                        děti nemají učebnici, učí se hravou formou, rozšiřující mluvní dovednosti a slovní zásobu 

termín:                           středa 13,30 - 14,15

hodinová dotace:           16 x 45 min.lekce

první lekce:                    v týdnu od 7.2.2022

cena:                               1900,-Kč

Volná místa

6

Připraven do školy

Angličtina děti  3.třída        AD 3

učebnice:                        děti nemají učebnici, učí se hravou formou, rozšiřující mluvní dovednosti a slovní zásobu 

termín:                           pondělí 13,20-14,05

hodinová dotace:           16 x 45 min.lekce

první lekce:                    pondělí 31.1.2022

cena:                               1900,-Kč

Volná místa

3

Připraven do školy

Angličtina děti  4.třída       AD4    

učebnice:                        děti nemají učebnici, učí se hravou formou, rozšiřující mluvní dovednosti a slovní zásobu 

termín:                           pondělí 14,10 - 14,55

hodinová dotace:           16 x 45 min.lekce

první lekce:                    v týdnu od 7.2.2022

cena:                               1900,-Kč

Volná místa

6

Připraven do školy

Angličtina děti 5.až 6.třída      AD5/6   

učebnice:                        děti nemají učebnici, učí se konverzační formou, rozšiřující mluvní dovednosti a slovní zásobu 

termín:                           pátek 14,00 - 14,45

hodinová dotace:           16 x 45 min.lekce

první lekce:                    pátek 11.2.2022

cena:                               1900,-Kč

Volná místa

1

Připraven do školy

Angličtina děti 7.třída        AD7   

učebnice:                        děti nemají učebnici, učí se hravou formou, rozšiřující mluvní dovednosti a slovní zásobu 

termín:                           pondělí 15,05 - 15,50

hodinová dotace:           16 x 45 min.lekce

první lekce:                    pondělí  24.1.2022

cena:                               1900,-Kč

Volná místa

3