top of page
kalkulačka

SKUPINOVÉ KURZY

Do skupinových kurzů se v naší škole přihlašujete na jedno pololetí / semestr. Každé pololetí obsahuje 16 lekcí. Jedna lekce je ve většině případů 90 minutová, najdou se ale i kurzy s délkou lekce 60 minut.  V přehledu kurzů najdete vždy hodinovou dotaci pro danou skupinu. 

Jakmile se přihlásíte do kurzu a zaplatíte kurzovné, je vaše přihlášení závazné a kurzovné nevratné.

Kurzovné zahrnuje :

  • jazykové lekce v rozsahu uvedeném v informacích o kurzech

  • didaktické materiály používané v hodinách.

Kurzovné nezahrnuje :

  • základní učebnici

 Učebnice si můžete koupit od nás nebo si je zakoupit sami. 

Kurzy probíhají v termínech :

  • první pololetí: 11.09.2023 až 31.01.2024

  • druhé pololetí: 01.02.2024 až 30.06.2024

Ukončení kurzů může být různé v závislosti na tom, jestli nějaké hodiny odpadly nebo ne, důležitý je počet lekcí = 16. 

Pro obě pololetí garantujeme 16 výukových týdnů a 6 osob jako maximální počet studentů pro každý kurz!

Minimální počet osob ve skupině jsou 4 osoby. Při nižším počtu přihlášených než 4 se kurz buď neotevře nebo bude nabídnuta nová cena, či podmínky odpovídající aktuálnímu počtu osob

ve skupině.

Storno podmínky:

Jazyková škola garantuje odučení sjednaného počtu lekcí v určeném termínu. Pokud nebude škola schopná zajistit v daném pololetí sjednaný počet lekcí, dojde k finanční kompenzaci neuskutečněných lekcí nebo k jejich převodu do dalšího období.

Neúčast studentů na jednotlivých lekcích nemůže být v žádném případě finančně ani jinak nahrazována jazykovou školou.

Kurzovné je nevratné.

Ceník dospělí, veřejnost: 

Cena kurzu 16x 90 minut:                      3900,-Kč 

Cena kurzu 16x 60 minut:                      2900,-Kč 

 INDIVIDUÁLNÍ KURZY

 

 Individuální kurz si objednáváte bez předem stanoveného počtu hodin, který budete celkem absolvovat. Zájemce se se školou domluví na četnosti hodin týdně (jednou, dvakrát, či víckrát). 

Kurz je pak fakturován jednou měsíčně zpětně dle skutečně absolvovaných hodin. 

Lekci lze bezplatně zrušit do 24 hodin před plánovaným zahájením lekce. Její pozdější zrušení bude zpoplatněno tak, jakoby hodina skutečně proběhla. 

Ceník individuálních lekcí: 

Cena lekce 60 minut:                      560,-Kč 

Cena lekce 45 minut:                      420,-Kč 

 FIREMNÍ KURZY

 Firemní kurzy jsou kalkulovány tzv. na míru. Pokud máte zájem o kurzy ve vaší firmě, napište nám a my vám připravíme nabídku. 

bottom of page