kalkulačka

Do skupinových kurzů se v naší škole přihlašujete na jedno pololetí / semestr. Každé pololetí obsahuje 16 lekcí. Jedna lekce je ve většině případů 90 minutová, najdou se ale i kurzy s délkou lekce 60 minut.  V přehledu kurzů najdete vždy hodinovou dotaci pro danou skupinu. 

Jakmile se přihlásíte do kurzu a zaplatíte kurzovné, je vaše přihlášení závazné.

Kurzovné zahrnuje :

  • jazykové lekce v rozsahu uvedeném v informacích o kurzech

  • didaktické materiály používané v hodinách.

Kurzovné nezahrnuje :

  • základní učebnici

 Učebnice si můžete objednat v našem e-shopu a vyzvednout nebo si je nechat poslat.

Kurzy probíhají v termínech :

  • první pololetí: 23.09.2020 až 31.01.2021

  • druhé pololetí: 10.02.2021 až 28.06.2021

Pro obě pololetí garantujeme 16 výukových týdnů a 6 osob jako maximální počet studentů pro každý kurz! Při nižším počtu přihlášených než 4 se kurz buď neotevře nebo bude nabídnuta nová cena odpovídající aktuálnímu počtu osob ve skupině.

Storno podmínky:

Jazyková škola garantuje odučení sjednaného počtu lekcí v určeném termínu. Pokud nebude škola schopná zajistit v daném pololetí sjednaný počet lekcí, dojde k finanční kompenzaci neuskutečněných lekcí nebo k jejich převodu do dalšího období.

Neúčast studentů na jednotlivých lekcích nemůže být v žádném případě finančně ani jinak nahrazována jazykovou školou.

Kurzovné je nevratné.

Ceník dospělí, veřejnost: 

Cena kurzu 16x 90 minut:                      3400,-Kč 

Cena kurzu 16x 60 minut:                      2400,-Kč 

Cena individuální lekce 60 minut:            440,-Kč