Profesionální Man Holding Tablet

Naše škola je akreditovanou institucí pro realizaci akreditovaných programů v rámci DVPP- dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabízíme účast v akreditovaných programech, které mohou být zorganizovány ve vašem školském zařízení nebo v našich prostorách kdykoli během roku.

Každá účastník obdrží po ukončení kurzu certifikát o jeho absolvování s vyznačeným číslem akreditace udělenou MŠMT. 

Naše škola vám může momentálně poskytnout následující akreditované programy: 

   Kurz angličtiny pro středně pokročilé                                    64 vyučovacích hodin

   Kurz angličtiny pro středně pokročilé 1                                 24 vyučovacích hodin

   Kurz angličtiny pro středně pokročilé 2                                 24 vyučovacích hodin

   Kurz angličtiny pro mírně/středně pokročilé                          80 vyučovacích hodin 

   Krátkodobý kurz angličtiny ke zlepšení 

   mluvních dovedností                                                                8 vyučovacích hodin

   Krátkodobý kurz angličtiny ke zlepšení 

   mluvních dovedností pro středně pokročilé                              8 vyučovacích hodin

   Kurz angličtiny pro pokročilé                                                  32 vyučovacích hodin

   Angličtina pro vyšší pokročilé                                                 64 vyučovacích hodin

 

   Němčina pro středně pokročilé                                               64 vyučovacích hodin

   Ruština pro středně pokročilé                                                 64 vyučovacích hodin